Produkter

Næstved Sten & Grus har foruden egne materialer (indsejlet fra søen) også grusgravs (bakke) materialer som bliver tilført pladsen med lastbiler.

Har vi ikke de ønskede produkter, har vi samarbejde med andre grus og sten producenter, og vil kunne tilbyde produkter fra deres pris og produktliste.

Ved store opgaver, kan vi formidle/tilbyde attraktive transport løsninger, så vi også er konkurrence dygtige i hele Københavns området.