"VI SÆTTER AFTRYK I DANSK BETONINDUSTRI"

TRANSPORT

Vi tilbyder transport og leverings løsninger ved alle typer opgaver.

DEN BEDSTE KVALITET

Hos Næstved Sten & Grus gør vi alt for, at du som kunde føler dig godt behandlet.

Vi vægter kundeservice højt og vi ønsker at give vores kunder den bedst mulige service.

Salg & levering

Salgs- og leveringsbetingelser:

De opgivne priser er alle inkl. råstof afgift og statslig produktionsvederlag, excl. moms.

Ved køb under 500,- kr. excl. moms i faktureringsperioden, beregnes ekspeditionsgebyr på 50,- kr. excl. moms.

Energitillæg:

Energitillæg 8 % pålægges alle materialer pga. det nuværende energimarked.

Fakturering:

Hver den 15 og 30

Betalingsbetingelser

Hvor intet andet er aftalt er betalingen netto kontant. Konto oprettes kun efter aftale med kontoret.

Produktansvar

Det er købers ansvar at iagttage, at leverede materialer er egnede til det formål, hvortil de ønskes anvendt.
Næstved Sten- & grus er ikke ansvarlig for skader og tab, som følge af materialernes forkerte anvendelse.
Produktansvar omfatter ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.