Salg & levering

Salgs- og leveringsbetingelser:

De opgivne priser er alle inkl. råstof afgift, excl. moms.

Ved køb under 500,- kr. excl. moms i faktureringsperioden, beregnes ekspeditionsgebyr på 50,- kr. excl. moms.

 

Fakturering:

Hver den 15 og 30

 

Betalingsbetingelser

Hvor intet andet er aftalt er betalingen netto kontant. Konto oprettes kun efter aftale med kontoret.

 

Produktansvar

Det er købers ansvar at iagttage, at leverede materialer er egnede til det formål, hvortil de ønskes anvendt.
FS Grusindustri er ikke ansvarlig for skader og tab, som følge af materialernes forkerte anvendelse.
Produktansvar omfatter ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.